Cao Su SVR 3L
Cao su RSS
Cao su SVR 10
SVR 5
Acid
Tìm kiếm  
 
[ Quên mật khẩu ]
 
 
 
Sản phẩm
Cao su SVR 5
CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CỦA CAO SU SVR 5 THEO TCVN 3769:2004

1. Hàm lượng chất bẩn giữ lại trên rây 45m, % m/m, không lớn hơn: 0,05
2. Hàm lượng tro, % m/m, không lớn hơn: 0,60
3. Hàm lượng nitơ, % m/m, không lớn hơn: 0,60
4. Hàm lượng chất bay hơi, % m/m, không lớn hơn: 0,80
5. Độ dẻo đầu ( Po ), không nhỏ hơn: 30
6. Chỉ số duy trì độ dẻo ( PRI ), không nhỏ hơn: 60
.:: Một số sản phẩm khác:

Cao su RSS
Cao su SVR 10
Cao su SVR 3L
Cao su RSS
Cao su SVR 10
Cao su SVR 3L
 
Lượt truy cập: Thiet ke web